Hakkında

image

Uzman Psikolog
Gizem Külekçioğlu

Elit Gençler Kolejini 2.lik Derecesi ile bitirmiştir.
Acıbadem Üniversitesi 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılını ” Onur Öğrencisi” olarak tamamlamıştır.

Psikoloji alanında lisans eğitimini Acıbadem Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Staj eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi
Psiko- Onkoloji bölümünde gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’ un önderliğinde açılmış olan İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies – EABCT)’nin eğitim standartlarına göre düzenlenen ”Kognitif ve Davranış Terapileri (KDT)” 3.Modül Teorik Eğitim adı altında gerçekleştirilen yetişkin odaklı eğitim ve süpervizyon süreci (Bipolar Boz. Şizofreni, Yeme Boz., Alkol Boz., Kişilik Boz., 3. Dalga Terapiler (DBT, ACT, Şema, MCT) Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ve diğer uzman hocalarının süpervizörlüğünde tamamlanmıştır.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi – Pedagojik Formasyon
İstanbul Üniversitesi – Sanat Terapisi
eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır.

Eğitimler

Acıbadem
Üniversitesi

Psikoloji

İstanbul Kent Üniversitesi

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

İstanbul
Üniversitesi

Pedagojik Formasyon

İstanbul
Üniversitesi

Sanat Terapisi

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

– Bilişsel Davranışı Terapi (BDT)
Uluslararası Akreditasyonlu 3. Modül Teorik Eğitimi Süpervizyon (Bipolar Boz. Şizofreni, Yeme Boz. Alkol Boz. Kişilik Boz.)
– 3.Dalga Terapiler Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)
– Diyalektik Davranış Terapisi (DBT)
– Şema Terapi Mindfulness Tabanlı Bilişsel Terapi (MBCT)
– Metakognitif Terapi

ÇALIŞMALAR VE PROJELER

  • Çapa Tıp Fakültesi Psiko Onkoloji Servisi Kanser Hastalarında Psikososyal Gelişim ve Destek konulu araştırmada gönüllü olarak görev almıştır.
  • Prof. Dr. Oğuz Polat ile istismar konulu bir araştırmada görev almıştır.
  • Prof. Dr. Öget Öktem Tanör Nöropsikoloji Laboratuvarındaki araştırmalara katılım sağlamıştır.
  • Makale Çalışması- Gözlük Kullanan Lise Öğrencilerinde Özgüven Eksikliği Var Mıdır?
  • Yüksek Lisans Tez Çalışması Beliren Yetişkinlik Döneminde Büyüme Korkusunun Yordayıcıları Olarak Bilişsel Esneklik, Duygusal Zeka, Duygu Düzenleme ve Ayrılık Kaygısı

AKTİF OLUNAN DERNEK VE KURULUŞLAR