4

Beck Anksiyete Ölçeği

Aşağıda insanların kaygılı yada endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtilerin bugün dahil son bir haftadır sizi ne kadar rahatsız ettiğini aşağıdaki ölçekten yararlanarak maddelerin yanındaki kutucuğu seçerek belirleyiniz.

1 / 21

Sıcak/ateş basmaları

2 / 21

Sıcak/ateş basmaları

3 / 21

Bacaklarda halsizlik ve titreme

4 / 21

Yüzün kızarması

5 / 21

Terleme (Sıcağa bağlı olmayan)

6 / 21

Baygınlık

7 / 21

Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi

8 / 21

Korkuya kapılma

9 / 21

Ölüm korkusu

10 / 21

Nefes almada güçlük

11 / 21

Kontrolü kaybetme korkusu

12 / 21

Titreklik

13 / 21

Ellerde titreme

14 / 21

Boğuluyormuş gibi olma duygusu

15 / 21

Sinirlilik

16 / 21

Dehşete kapılma

17 / 21

Dengeyi kaybetme duygusu

18 / 21

Kalp çarpıntısı

19 / 21

Baş dönmesi ve sersemlik

20 / 21

Çok kötü şeyler olacak korkusu

21 / 21

Gevşeyememe

Detaylı bilgi ve destek icin uzmanımız ile görüşme sağlayabilirsiniz.

0%

5

Beck Depresyon Ölçeği Testi

Bu form son bir (1) hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğinizi araştırmaya yönelik 21 maddeden oluşmaktadır. Her maddenin karşısındaki dört cevabı dikkatlice okuduktan sonra, size en çok uyan; yani sizin durumunuzu en iyi anlatanı işaretlemeniz gerekmektedir.

1 / 21

SORU 1

2 / 21

SORU 2

3 / 21

SORU 3

4 / 21

Copy - SORU 4

5 / 21

SORU 5

6 / 21

SORU 6

7 / 21

SORU 7

8 / 21

SORU 8

9 / 21

SORU 9

10 / 21

SORU 10

11 / 21

SORU 11

12 / 21

SORU 12

13 / 21

SORU 13

14 / 21

SORU 14

15 / 21

SORU 15

16 / 21

SORU 16

17 / 21

SORU 17

18 / 21

SORU 18

19 / 21

SORU 19

20 / 21

SORU 20

21 / 21

SORU 21

Detaylı bilgi ve destek icin uzmanımız ile görüşme sağlayabilirsiniz.

0%

3

Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği Testi

Lütfen aşağıdaki formu dikkatle okuyun. İlk 24 sorudaki durumlarda duyduğunuz kaygının şiddetine göre, "Yok ya da hafif, Hafif, Orta derecede, Şiddetli" seçeneklerinden birini işaretleyiniz. Ardından 25 ve sonrasındaki sorularda da aynı durumlar tekrar sıralanmıştır. Bu defa bu belirtilen durumlardan kaçınıyorsanız, kaçınmanın şiddetine göre " Kaçınma yok ya da çok ender, Zaman zaman kaçınırım, Çoğunlukla kaçınırım, Her zaman kaçınırım" seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

1 / 48

Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmaktan kaygılanırım

2 / 48

2. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaygılanırım

3 / 48

3. Dikkatleri üzerimde toplamaktan kaygılanırım

4 / 48

4. Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaygılanırım

5 / 48

5. Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaygılanırım

6 / 48

6. Başkaları içerdeyken bir odaya girmekten kaygılanırım

7 / 48

7. Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaygılanırım

8 / 48

8. Satın aldığım bir eşyayı ödediğim parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek beni kaygılandırır

9 / 48

9. Çok iyi tanımadığım birisiyle yaşadığım fikir ayrılığını veya hoşnutsuzluğu ifade etmek beni kaygılandırır

10 / 48

10. Biri veya birileri tarafından gözlendiğim sırada çalışmaktan kaygılanırım

11 / 48

11. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmak beni kaygılandırır.

12 / 48

12. Bir eğlenceye gitmekten kaygılanırım

13 / 48

13. Çok iyi tanımadığım birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak beni kaygılandırır

14 / 48

14. Yetenek, beceri ya da bilgilerimin sınanması beni kaygılandırır

15 / 48

15. İzlendiğim sırada yazı yazmak beni kaygılandırır

16 / 48

16. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonla konuşmak beni kaygılandırır

17 / 48

17. Umumi yerlerde yemek yemek beni kaygılandırır

18 / 48

18. Evde misafir ağırlamak beni kaygılandırır

19 / 48

19. Küçük bir grup faaliyetine katılmak beni kaygılandırır

20 / 48

20. Umumi yerlerde bir şeyler içmek beni kaygılandırır

21 / 48

21. Umumi telefonları kullanmak beni kaygılandırır

22 / 48

22. Yabancılarla konuşmak beni kaygılandırır

23 / 48

23. Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak beni kaygılandırır

24 / 48

24. Umumi tuvalette idrar yapmak beni kaygılandırır

25 / 48

25. Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmaktan kaçınırım

26 / 48

26. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaçınırım

27 / 48

27. Dikkatleri üzerinde toplamaktan kaçınırım

28 / 48

28. Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaçınırım

29 / 48

29. Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaçınırım

30 / 48

30. Başkaları içerdeyken bir odaya girmekten kaçınırım

31 / 48

31. Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaçınırım

32 / 48

32. Satın aldığım bir eşya için ödediğim parayı geri almak üzere eşyayı mağazaya iade etmekten kaçınırım

33 / 48

33. Çok iyi tanımadığım birisine fikir ayrılığını veya hoşnutsuzluğumu ifade etmekten kaçınırım

34 / 48

34. Gözlendiğim sırada çalışmaktan kaçınırım

35 / 48

35. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmaktan kaçınırım

36 / 48

36. Bir eğlenceye gitmek

37 / 48

37. Çok iyi tanımadığım birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmaktan kaçınırım

38 / 48

38. Yetenek, beceri ya da bilgilerimin sınanmasından kaçınırım

39 / 48

39. Gözlendiğim sırada yazı yazmaktan kaçınırım

40 / 48

40. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonda konuşmaktan kaçınırım

41 / 48

41. Umumi yerlerde yemek yemekten kaçınırım

42 / 48

42. Evde misafir ağırlamaktan kaçınırım

43 / 48

43. Küçük bir grup faaliyetine katılmaktan kaçınırım

44 / 48

44. Umumi yerlerde bir şeyler içmek

45 / 48

45. Umumi telefonları kullanmak

46 / 48

46. Yabancılarla konuşmaktan kaçınırım

47 / 48

47. Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymaktan kaçınırım

48 / 48

48. Umumi tuvalette idrar yapmaktan kaçınırım

Detaylı bilgi ve destek icin uzmanımız ile görüşme sağlayabilirsiniz.

0%

4

Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (Bipolar Bozukluk Sorgulama) Testi

Aşağıdaki Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (The Mood Disorder Questionnaire) Hirschfeld ve ark.,2000; Konuk ve ark. tarafından 2007 yılında geliştirilip bipolar bozukluk belirtilerini tarama amacıyla kullanılan; tanı koydurmayan, sonucunun bir hekimle mutlaka değerlendirilmesi gereken, bazı fikirler verebilen bir araçtır. Aşağıda size yöneltilen soruların bir kısmına “EVET” ya da “ HAYIR” şeklinde cevap vermeniz beklenirken bazı semptomlarda derecelendirme yapılarak sorulan semptomun sizde ne sıklıkta görüldüğünü yanıtlamanız beklenmektedir.

1 / 14

1. A. Hiç kendinizin doğal halinizde olmadığınızı hissettiğiniz bir dönem ve diğer insanlara normal haliniz olmadığını düşündürecek kadar veya başınızı derde sokacak derecede, kendinizi çok iyi ve aşırı neşeli hissettiğiniz oldu mu?

2 / 14

2. Çok çabuk kızıp insanlara bağırdığınız ya da kavga veya tartışma çıkardığınız oldu mu ?

3 / 14

3. Her zamankinden daha fazla kendinize güvendiğiniz oldu mu?

4 / 14

4. Normalden çok daha az uyuduğunuz halde yine de uyku ihtiyacı hissetmediğiniz oldu mu ?

5 / 14

5. Eskisinden çok daha fazla veya daha hızlı konuştuğunuz oldu mu ?

6 / 14

6. Düşüncelerin kafanızda yarıştığı ve zihninizi yavaşlatamadığınız oldu mu?

7 / 14

7. Etrafınızdaki şeylerden çok kolayca dikkatinizin dağıldığı veya bir hedefe yönelik ilerlerken konsantre olmakta güçlük çektiğiniz oldu mu?

8 / 14

8. Normalde olduğunuzdan daha fazla enerjik olduğunuz oldu mu ?

9 / 14

9. Eskisinden çok daha aktif, faal olduğunuz oldu mu?

10 / 14

10. Cinsellikle normalden daha fazla ilgilendiğiniz oldu mu ?

11 / 14

11. Eskisinden çok daha sosyal ve sıkça gezmelere giden birisi oldunuz mu? Mesela bu amaçla arkadaşlarınızı gecenin bir yarısı aramaya başladığınız oldu mu?

12 / 14

12. Normalde yapmadığınız ya da diğer insanların sizin için aşırı, saçma sapan ve riskli bulduğu şeyler yaptığınız oldu mu?,Aşırı para harcayarak kendinizi veya ailenizi zor duruma düşürdüğünüz oldu mu?

13 / 14

14. B.Eğer yukarıdaki soruların birden fazlasına evet dediyseniz bunların bir kaçı aynı zamanda mı oldu?

14 / 14

15. Bu durumlar sizde; çalışamamak, evde ve işyerinde sorunlara yol açmak, yasal sorunlar çıkması, kavga veya tartışmalara girmek gibi konularda ne derece probleme sebep oldu?

Detaylı bilgi ve destek icin uzmanımız ile görüşme sağlayabilirsiniz.

0%